Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /qa-include/qa-base.php on line 1170
RiverGIS Q&A - Recent questions without answers http://q2a.rivergis.com//unanswered Powered by Question2Answer 'NoneType' object has no attribute 'startswith' http://q2a.rivergis.com//832/nonetype-object-attribute-startswith <p><span style="font-family:'Courier New'">I have a River model with some tributaries. After I added the XSCutLines I creasted manually I got this Error message while trying to create RAS GIS Import File:</span></p><p><span style="font-family:'Courier New'">ras_gis_import.py", line 78, in unpack_wkt<br>&nbsp; &nbsp; if wkt.startswith('POINT'):<br>AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'startswith'</span></p><p><span style="font-family:'Courier New'">any ideas?</span></p> http://q2a.rivergis.com//832/nonetype-object-attribute-startswith Mon, 09 Sep 2019 13:51:08 +0000 Other users out there in Portland, OR? http://q2a.rivergis.com//708/other-users-out-there-in-portland-or I was wondering if there were any other rivergis users in the Portland, Oregon vicinity who would be interested in getting together? http://q2a.rivergis.com//708/other-users-out-there-in-portland-or Wed, 10 Apr 2019 19:31:58 +0000 Could not editor and create PostGIS extensions http://q2a.rivergis.com//594/could-editor-create-postgis-extensions <p><img alt="" src="http://127.0.0.1:49775/browser/"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:16px">What should I do in situation?&nbsp; I could not <span style="background-color:transparent; color:rgb(64, 64, 64)">editor and create </span>PostGIS<span style="background-color:transparent; color:rgb(64, 64, 64)"> extensions for the database.&nbsp;</span>Massage shown below.</span></span><br><img style="float:left" alt="" src="https://drive.google.com/file/d/1N48xejxEgUpDohOuBOZDRI1IUxt9DoeI/view?usp=sharing"></p><p></p><table style="height:769.08px; width:1660.26px"><tbody><tr><td style="vertical-align:top"><p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">ERROR:&nbsp; could not open extension control file "C:/Program Files/PostgreSQL/10/share/extension/postgis.control": No such file or directory<br>SQL state: 58P01</span></span></p><p></p><p></p></td></tr></tbody></table> http://q2a.rivergis.com//594/could-editor-create-postgis-extensions Thu, 11 Oct 2018 07:19:07 +0000 No elevation data extracted http://q2a.rivergis.com//593/no-elevation-data-extracted Everything is fine until I extract elevations (RAS Geometry --&gt; Elevations), then I get:<br /> <br /> DataError('step size cannot equal zero\n',)<br /> <br /> Process aborted!<br /> <br /> I made sure CRS is the same for all layers, no intersecting xscutlines, DTM raster (ASTER GDEM tif) selected under Options. Don't know what else to try. Help would be appreciated. http://q2a.rivergis.com//593/no-elevation-data-extracted Tue, 09 Oct 2018 10:47:22 +0000 Złe genrowanie punktów przekroi http://q2a.rivergis.com//540/zle-genrowanie-punktow-przekroi <p>Witam</p><p>Chciałem zwrócić uwagę na błędne działanie narzędzia w pewnych sytuacjach co może prowadzić do zupełnie nieprzydatnych w modelowaniu hydraulicznym przekroi, szczególnie w małych ciekach.</p><p>1. W fazie pierwszej generowałem przekroje wprost z NMT. Narzędzie chyba domyślnie przyjmuje odległość punktów w przekroju 1m na sztywno licząc od lewej strony przekroju. Niestety jeśli przekroje idą po skosie do rastra o rozdzielczości 1m, co praktycznie jest codziennością, to długość wzdłuż linii na jednym rastrze jest większa niż 1m. Przy takim założeniu działania narzędzia mogą powstać dwa punkty na jednym rastrze, a nawet może ono zupełnie pominąć niektóre rastry - te których narożniki tylko znajdą się na linii. Przykład poniżej na rysunku, gdzie został pominięty raster o rzędnej 258.54.</p><p><img alt="" src="http://q2a.rivergis.com//?qa=blob&amp;qa_blobid=12397805124296719042" style="height:258px; width:600px"></p><p>W efekcie dostajemy przekrój o nierzeczywistych parametrach. Poniżej porównanie takiego przekroju oraz przekroju wykonanego za pomocą wtyczki do QGIS Profile Tool.</p><p><img alt="" src="http://q2a.rivergis.com//?qa=blob&amp;qa_blobid=9265971380094328046" style="height:252px; width:600px"></p><p></p><p>Czy nie należało by w związku z tym czegoś tutaj zmienić? Możliwość wyboru zagęszczenia punktów?</p><p></p><p>2. Druga sprawa. Dodawanie punktów pomiarowych do przekroju. W tym samym przekroju dodawano wybrane punkty pomiarowe. Zakres wybranych punktów określa poligon. Jak widać punkty są zmierzone szerzej niż przekrój ale nie wszystkie są potrzebne. Punkty czerwone to te same, które poprzednio wygenerował RiverGIS. Punkty żółte to pomiar geodezyjny. Poligon pozwala wybrać punkty które znajdują się tylko w jego obszarze. W efekcie powstały nowe punkty - kolor niebieski. Jak widać wszystkie punkty geodezyjne w obszarze poligonu zostały uwzględnione a pozostałe nie. Natomiast dlaczego zostały usunięte punkty z NMT w obrysowanym na czerwono obszarze i w efekcie początek przekroju przesunął się, a sam przekrój przez to skrócił się o 2.354m ? Efekt widoczny poniżej.</p><p><img alt="" src="http://q2a.rivergis.com//?qa=blob&amp;qa_blobid=4765159805385826271" style="height:293px; width:600px"></p><p></p><p><img alt="" src="http://q2a.rivergis.com//?qa=blob&amp;qa_blobid=16854627561382987047" style="height:252px; width:600px"></p><p>Pozdrawiam</p><p>A. Ś.</p> http://q2a.rivergis.com//540/zle-genrowanie-punktow-przekroi Tue, 10 Jul 2018 20:54:34 +0000 Unable to import StreamCenterlines http://q2a.rivergis.com//167/unable-to-import-streamcenterlines <p>I try to import StreamCenterlines from a shapefile open in QGIS and I always get the same error</p><p><em>Importing data from axe...</em></p><p><em>DataError('ERREUR: Geometry has Z dimension but column does not\n',)</em></p> http://q2a.rivergis.com//167/unable-to-import-streamcenterlines Wed, 24 May 2017 08:55:22 +0000 Leveepoints' Elevation... http://q2a.rivergis.com//138/leveepoints-elevation Hello everyone,<br /> <br /> Why launching Levees command, Leveepoints Elevation field isn't completed?<br /> <br /> Is or not implemented this function?<br /> <br /> Thanks to anyone could answer<br /> <br /> P.S.<br /> <br /> Congrats for the wonderful plugin. http://q2a.rivergis.com//138/leveepoints-elevation Sun, 12 Feb 2017 00:36:03 +0000 Has anyone tried importing cross-sections in ISIS format to HEC-RAS? http://q2a.rivergis.com//133/anyone-tried-importing-sections-format Hi - I have a large number of river cross sections in ISIS format (.DAT files) which I would like to import into a new HEC-RAS model. I tried manually copying and pasting the ISIS data into .txt files in the HEC-RAS format, however, it did not read the data correctly. Has anyone done this before or could suggest an efficient method? Thanks. http://q2a.rivergis.com//133/anyone-tried-importing-sections-format Mon, 23 Jan 2017 11:36:38 +0000 Unable to create PostGIS extension in pgAdmin http://q2a.rivergis.com//127/unable-create-postgis-extension-pgadmin Hello all,<br /> <br /> I'm following the instructions provided on the RiverGIS website, but have been getting issues right at the start. When I try to create the PostGIS extensions from the SQL query editor, I get the following error message:<br /> <br /> ERROR: &nbsp;could not open extension control file &quot;C:/Program Files/PostgreSQL/9.6/share/extension/postgis.control&quot;: No such file or directory<br /> ********** Error **********<br /> <br /> ERROR: could not open extension control file &quot;C:/Program Files/PostgreSQL/9.6/share/extension/postgis.control&quot;: No such file or directory<br /> SQL state: 58P01<br /> <br /> I have tried the install on two different computers, Windows 10, and keep getting this issue. Can anyone help?<br /> <br /> Thanks,<br /> <br /> Mix http://q2a.rivergis.com//127/unable-create-postgis-extension-pgadmin Fri, 25 Nov 2016 14:46:36 +0000 Hec-Ras computation break down after importing RiverGis geometry and interpolating XS or coping XS http://q2a.rivergis.com//122/computation-importing-interpolating <p>Dear all,</p><p>In Hec-Ras (5.0.1) I am experiencing a geometry computation problem, after importing my geometry generated by RiverGIS, when I extrapolate XS or copy one or more XS and if I DELETE them afterwards then Hec-Ras is no longer able to compute the geometry. The typical situation is when starting the simulation the process freezes for hours on the "<strong>writing geometry</strong>" process at the "<strong>computing XS interpolation surfaces</strong>". My assumption is that Hec-Ras loses the position of the different XS between them when deleting the interpolated XS, I have the intuition that this is related to the georeferenced geometry built from RiverGIS, but I don't really know how and why. Has somebody ever experienced the same kind of problem?</p><p>Any help or comment would be appreciated, thanks.</p> http://q2a.rivergis.com//122/computation-importing-interpolating Thu, 03 Nov 2016 09:08:38 +0000 Use QGis / RiverGis to interpolate XS instead of HEC-RAS http://q2a.rivergis.com//117/qgis-rivergis-interpolate-instead Hello everyone,<br /> <br /> Just a question not directly : focused on Rivergis but really connected, hope it had a room here for it. Does someone had any idea of using Qgis / GRASS &nbsp;to interpolate cross-section as HEC-RAS does? Since I use manning values spatially distributed (related to my landuse area), HEC-RAS XS interpolation function doesn't handle quite well too many n values.<br /> <br /> Thank you for you comments and answers. http://q2a.rivergis.com//117/qgis-rivergis-interpolate-instead Tue, 18 Oct 2016 15:27:47 +0000