Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /qa-include/qa-base.php on line 1170

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /qa-include/app/users.php on line 162

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /qa-include/qa-base.php:1170) in /qa-include/app/users.php on line 1282

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /qa-include/pages/question-view.php on line 1131

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /qa-include/qa-base.php:1170) in /qa-include/app/page.php on line 356
Złe genrowanie punktów przekroi - RiverGIS Q&A
Recently we get enormous amount of spam registration. We have closed the registration for new members, sorry...
0 votes
258 views
by (160 points)

Witam

Chciałem zwrócić uwagę na błędne działanie narzędzia w pewnych sytuacjach co może prowadzić do zupełnie nieprzydatnych w modelowaniu hydraulicznym przekroi, szczególnie w małych ciekach.

1. W fazie pierwszej generowałem przekroje wprost z NMT. Narzędzie chyba domyślnie przyjmuje odległość punktów w przekroju 1m na sztywno licząc od lewej strony przekroju. Niestety jeśli przekroje idą po skosie do rastra o rozdzielczości 1m, co praktycznie jest codziennością, to długość wzdłuż linii na jednym rastrze jest większa niż 1m. Przy takim założeniu działania narzędzia mogą powstać dwa punkty na jednym rastrze, a nawet może ono zupełnie pominąć niektóre rastry - te których narożniki tylko znajdą się na linii. Przykład poniżej na rysunku, gdzie został pominięty raster o rzędnej 258.54.

W efekcie dostajemy przekrój o nierzeczywistych parametrach. Poniżej porównanie takiego przekroju oraz przekroju wykonanego za pomocą wtyczki do QGIS Profile Tool.

Czy nie należało by w związku z tym czegoś tutaj zmienić? Możliwość wyboru zagęszczenia punktów?

2. Druga sprawa. Dodawanie punktów pomiarowych do przekroju. W tym samym przekroju dodawano wybrane punkty pomiarowe. Zakres wybranych punktów określa poligon. Jak widać punkty są zmierzone szerzej niż przekrój ale nie wszystkie są potrzebne. Punkty czerwone to te same, które poprzednio wygenerował RiverGIS. Punkty żółte to pomiar geodezyjny. Poligon pozwala wybrać punkty które znajdują się tylko w jego obszarze. W efekcie powstały nowe punkty - kolor niebieski. Jak widać wszystkie punkty geodezyjne w obszarze poligonu zostały uwzględnione a pozostałe nie. Natomiast dlaczego zostały usunięte punkty z NMT w obrysowanym na czerwono obszarze i w efekcie początek przekroju przesunął się, a sam przekrój przez to skrócił się o 2.354m ? Efekt widoczny poniżej.

Pozdrawiam

A. Ś.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Welcome to RiverGIS Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Visit rivergis.com for documentation and general info about the QGIS plugin.

Categories

...